Worldwide freight services

HİZMETLERİMİZİ SUNARKEN ANA PRESNSİBİMİZ

Maksimum Güvenlik ve Gizlilik içinde müşteri memnuniyeti, ketumluk ve hesap verebilirliktir.

Worldwide freight services

BİZİM GÜVENLİK PİRAMİDİMİZ ARTIK SİZİN DE OLSUN

Ahlaklı, Disiplinli, Şahsiyetli, Deneyim Sahibi, Konusunda Uzman

CK ÖZEL GÜVENLİK VE RİSK DANIŞMANLIĞI

Kurumunuzda, işletmenizde, fabrikanızda, eğitim kurumunuzda, sitenizde kısaca idareci ve yöneticisi olduğunuz yerde Özel Güvenlik laf olsun diye mi var?

Yoksa,

Tesisinizin ve kıymetlerinizin güvenliği sorunsuz ve disiplinli bir şekilde sağlasın diye mi var?

• Özel Güvenlik Birimi kurmak için danışmanlık almak mı istiyorsunuz?

• Güvenlik personellerinizin eğitime ihtiyacı olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

• Aldığınız güvenlik hizmetlerini sizin gözünüzle yorumlanmasını mı istiyorsunuz? 

• Bilgi edinmek ve yasal sorumluluklarınızı öğrenmek mi istiyorsunuz? 

• Güvenlik sisteminizin yeterliliğinden şüpheniz mi var? 

• Denetim eksikliğinin giderilmesini profesyonel olarak giderilmesini istiyor musunuz?

İşte tüm bu soruların ve sorunların çözümü için sizin yanınızda sizinle birlikte Güvenlik Hizmetlerinden verimli, kaliteli, üst düzeyde istifade etmeniz için;

Bizimle iletişime geçin

Özel Güvenlik Danışmanlık Hizmet Sunumları

Yasalara hükümlerine göre özel güvenlik kuruluş izinlerinin ve geçiçi izinlerin alınması, kuruluş sonrası mevzuata göre takibinin yapılması, birim için proseslerin oluşturulması ve personel seçim destekleri.

Görev alanlarında risk analizi ve değerlendirmelerini yapmak, risk önceliklerini tespit ederek risk haritası çıkarmak, risk azaltıcı tedbirler almak ve hassas günler takvimi oluşturmak, koruma planlarını hazırlamak ve güncel tutmak.

Birimleri yasal denetime hazır hale getirmek, denetim ve görev sürekliliği prosüdürü oluşturma, fiziki denetimler, denetimler sonucu analiz yeni stratejiler belirleme, denetim istatistikleri oluşturma, emirlerin uygulanırlık kontrolü, uygulamalı senaryolar testler ve tatbikatlar.

Güvenlik sistemleri stratejisi belirleme, ihtiyaç ve maliyet analizi, haberleşme kodları oluşturma,komuta kontrol merkezi kurulumu, giriş çıkış ve mal kabul kontrol uygulamaları.

Birim içi suistimaller ve korunma tedbirleri, suçlara karşı önleme tedbirleri, gizlilik derecelendirilmesi, kritik birim çalışanları referans araştırması.

Çevre emniyeti,sızma ve sabotajlara karşı önlemler paketi, bireysel, toplumsal olay, grev ve lokavt eylemleri,iç karışıklık ve doğal afetlere hazırlık planları, bombalı şahıs/araç/paket ve eylemlerine karşı hareket planları, hırsızlık ve soygunlara karşı duyarlılık arttırıcı eylem planları, olay yeri koruma talimatları.

Hizmet içi eğitim,mevzuat bilgisi, meslek etik kuralları, kurum kültürü tanıtım, oryantasyon ve rotasyon eğitimleri, iş akış ve iç prosüdürler eğitimleri, adap kuralları ve protokol bilgisi, etkili iletişim ve öfke kontrolü, personel performansını tetikleme, trafik düzenlemesi ve alternatif güzergah tayinleri.

Güvenlik DANIŞMANLIĞI

Asgari personel ve ekipman ile asgari bütçe cerçevesinde maksimum güvenlik önlemlerinin almasını kurum, kuruluş ve işletmelerde doğru güvenlik stratejiklerinin tespit ve tayininde yol göstericidir.

HİZMET ALANLARI

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre Özel Güvenlik İzin Belgesi ile belgelendirilmiş alanlardır.BİZ TAM BURADAYIZ!

Tüm bu hizmetleri sunarken ana prensibimiz Maximum güvenlik ve gizlilik içinde müşteri memnuniyeti, ketumluk ve hesap verebilirliktir.


BAZI REFERANSLARIMIZ